Ouderavond op 1971-05-14

Aan de ouders van onze leerlingen,
schoolbestuursleden en verdere
belangstellenden,

         Ook dit jaar mogen wij U met vreugde 
uitnodigen voor onze feestelijke ouderavond, die ge-
houden wordt op 14 mei a.s., 20.00 uur precies, in
de Aula van de M.T.S., Muntinglaan 3.

         De leerlingen van klas 5 en 6 bren-
gen U een traditioneel programma, waar ze goed voor
gerepeteerd hebben. Hun inspanning alleen is al een
bezoek waard. Het programma ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Volkdansjes van klas 5, a. Bingo
  ingestudeerd door:    b. Petronella
  J.Hubert-De Vries    c. Heksendans
  B.Schrijvers       d. Zeeuwse Reidans
  D.Eshuis         e. Havah nah Kila
3. Pauze
4. Kinderoperette: HET DORP ZONDER MUZIEK
   door Hans Andreus - tekst
      Tera de Maser Oyens - muziek
   5 bedrijven, voorafgegaan en afgewisseld
   door een blokfluitgroep uit leerlingen van
   klas 5 en 6 o.l.v. F.M.van Sloten-Bloemhof.
5. Sluiting

         Langzamerhand is het gewoonte ge-
worden, dat "bijna" alle ouders op die avond aanwezig
zijn. Ik hoop dat we ook dit jaar weer een volle zaal
zullen hebben. Omdat vorig jaar bleek dat de kinderen
zich te veel moesten inspannen om deze grote zaal af
te zingen zal voor een goede geluidsinstallatie wor-
den gezorgd. Elke gastheer wil graag weten op hoeveel
bezoekers hij moet rekenen. Geeft U daarom bijgaand
strookje mee terug? Naar we hopen dus allen naar de
ouderavond!

             Tot ziens!

          A. van der Meulen

"DORP ZONDER MUZIEK"    BLOKFLUITGROEP
                E.Spakman
 door H.Andreus         M.de Lange
 muziek: Tera de Marez-Oyens  G.Jonker
                E.de Groot
 regie: A. van der Meulen    P.Driesens
    H.Frankena       H.de Groot
 grimeur: N.Oeloff       M.Meijer
 coulissen: N.Oeloff      R.Rijkens
      H.Steenhuis
      A.Boekema
 geluidsinstallatie:
   L.Venema & zn.
 spelers:

 BURGEMEESTER: H.Onnes 
 VELDWACllTER: P.Driesens 
 FLOEPS, DE MUZIKANT: M.de Lange 
 JUFFR.HERMELINE: G.Jonker 
 ARBEIDERS: M.Martens
       F.Venema 
 RIKA: H. Wemmenhove 
 DORPELINGEN:
 H.Busscher        A.Oostinga
 M.v.Calfsbeek      I.Pattje
 T.Duursema        H.Schippers 
 S.Dijkstra        J.Smits 
 W.v.Ganswijk       E.Spakman 
 E.de Groot        T.Stavasius 
 M.Haaima         E.Sijperda 
 G.Heikens        W.Tijdeman 
 T.Heikens        E.Voll 
 C.de Jong        A.v.Weering 
 D.J.Kajuiter       I.Winter 
 D.Kema          S.Zwart 
 J.Knip          A.Zwarts 
              W.v.Nieuwenhuyzen 

Weet iemand wie die J. Smits (vierde in de rechterkolom) was?


Jaap van Ganswijk <ganswijk@xs4all.nl>