Grote Avond 1978

Hier is de 'Grote Avond'-folder uit het jaar 1978 (dus uit het seizoen 77..78). Ik heb de pagina's in de volgorde gezet waarin je ze ook in de echte folder zou lezen. Ik heb de hele folder naar HTML omgezet om een sneller ladend en fraaier resultaat te krijgen. Dat betekent echter dat de folder er wellicht niet met alle browsers even echt uitziet als met de browser waarmee ik het getest heb: Mozilla 1.3 under Mandrake Linux 9.1, maar daarmee is het nu nauwelijks van echt te onderscheiden. (Ik zag later dat het plaatje er met IE nog niet zo goed uitziet...)

Klik hierop voor een grotere versie.
Voorwoord

Evenals voorgaande jaren heeft Rhetorica ook dit jaar weer de Grote Avond georganiseerd, die dit jaar in Cultuurcentrum d' Oosterpoort wordt gehouden.
Rhetorica heeft voor deze avond een programma samengesteld, dat, naar wij hopen, u een gezellige avond zal bezorgen.
De opzet van de avond is als volgt: de bezoekers worden verdeeld in twee groepen.
Terwijl de ene helft het programma in de Kleine Zaal bijwoont, woont de andere helft de nevenactiviteiten bij.
Na de pauze (21.30-21.45 uur) wisselen de groepen.
Wat het programma in de Kleine Zaal en dat van de nevenactiviteiten omvatten, vindt u elders in dit programma.
Voorts danken wij de mensen van d' Oosterpoort voor hun medewerking.
Rhetorica wenst u een prettige avond.

Maarten, Gerda, Sieneke.
Lineke, Jan, Martin,
Dieke, Erik


Kleine Zaal

PROGRAMMA:

Voor de pauze:
1. Sisiphus en de dood
2. Karel
Na de pauze:
1. Karel
2. Sisiphus en de dood

'Sisiphus en de Dood'
Robert Merle

ROLLEN

Journaliste - Judy Wiepkema
Aristea, herbergierster - Petra Ansmink
De Dood - Maran Knigge
Sisiphus - Kees Wisse
Ares - Dolf Sijbring
Drie Vooraan - Floris van der Leest
Staande personen  - Heleen Boonstra
- Lisette Dijksterhuis

'Sisiphus en de dood' is een knipoog naar de Griekse mythologie. Het stuk speelt zich af in Griekenland, op het terras van de herberg van Sisiphus, die de gouden pen van De Dood heeft gestolen. Met deze pen schrijft De Dood de mensen in haar register, zodat ze overlijden. De Dood is wanhopig. Sisiphus lacht in zijn vuistje en denkt er niet over de pen terug te geven. Hoe gaat dat verder?... Kijkt u zelf maar!

Karel
Slawomir Mrozek

ROLLEN:
Oogarts - Wim v.d. Veen
Opa - Jan-Jaap Krol
Kleinzoon - Otto Cazemier

'Karel' is een absurdistisch stuk, waar u vooral niet meer in moet zoeken dan u eruit kunt halen. Een oogarts ontvangt op zijn spreekuur een slechtziende opa met zijn kleinzoon. Opa wii met het geweer, dat hij over zijn schouder draagt, Karel te grazen nemen. De oogarts weet niet hoe hij zich van de dreiging, die zijn patient met zijn kleinzoon inmiddels voor hem is geworden, moet verlossen.

Regie - Dia Koning
Grime - mevr. Huffstadt, mevr. Jongsma


Nevenprogramma

HAL:

Volksdans:
uitgevoerd door 10 meisjes en 2 jongens uit 1B.
Pantomime:
een grappig stukje: een heleboel meisjes en jongens op één bankje.
Jazzballet:
Gerdien, Ingrid, Sieneke. Gwenny, Coosje,
Lineke, Henriëtte, Vrouwine, Tineke en Aafje.
o.l.v. Tanja Meliëzer
Showdansje:
Cathy, Gerda, Annet.
Expositie:
foto-expositie van
Dolf, Jan-Herman, Hr. T.J. Poppema.

BLAUWE HOEK:
Cees en Dieke doen wat ze leuk vinden -
Cees Scholten & Dieke de Jong

KOORREPETITIERUIMTE:
Muziek door
Jenny Spijk - piano
Willie Dekker - piano
Nienke Douma - piano
Leonieke Los - klarinet
Peter Zijlema - klarinet
Maurits Koning - blokfluit

3 korte stukjes voor 2 piano's
- Gurlitt
Rondo in Es
Jenny Spijk - piano
Willie Dekker - piano
- Gurlitt
'Capriccio Italien'
Leonieke Los - klarinet
Peter Zijlema - klarinet
Nienke Douma - piano
- Tchaikowsky
'Andante' uit sonate V
- Bach
Menuet
Maurits Konings - blokfluit
Willie Dekker- piano
- Telemann
Kort stukje voor 2 klarinetten
Leonieke Los - klarinet
Peter Zijlema - klarinet
- Wiedemann

Programma Nevenactiviteiten
VOOR DE PAUZE:
Volksdansen, Pantomime, Jazzballet, Showdansje in Hal:
20.15-20.30 uur
20.40-20.55 uur
21.10-21.25 uur
Muziek in koorrepetitieruimte:
20.20-20.35 uur
20.50-21.06 uur
21.15-21.30 uur
'Cees en Dieke doen wat ze leuk vinden' in de Blauwe Hoek:
20.25-20.40 uur
21.10-21.25 uur
NA DE PAUZE:
Volksdans, Pantomime, Jazzballet, Showdansje in Hal:
21.45-22.00 uur
22.10-22.25 uur
22.40-22.56 uur
Muziek in koorrepetitieruimte:
21.50-22.05 uur
22.20-22.35 uur
22.45-23.00 uur
'Cees en Dieke doen wat ze leuk vinden' in Blauwe hoek
21.55-22.10 uur
22.40-22.55 uur
De expositie en het restaurant kunt u steeds bezoeken

Om u niet al te veel te laten puzzelen, zijn voor u enkele schema's opgesteld, aan de hand waarvan u de nevenactiviteiten in een bepaalde volgorde kunt bijwonen:

[Het gedeelte dat hier stond heb ik weggelaten omdat het slechts meer van hetzelfde was, Jaap]
Gaarne zien we u terug op het BAL NA in de school, m.m.v 'The Blue Onion Jazzband'  aanvang: 23.30 uur.
druk: 'copyquick offset' - tel. 050-252130
Maarten Bunt:
Leuk ook dat je de programmafolder van de Grote Avond 1978 op de site hebt gezet. Ik was destijds praeses van Rhetorica en heb heel veel tijd in die folder gestoken.

Onder het voorwoord in de folder blijken de voornamen van de leden van het Rhetorica-bestuur van dat jaar te staan. Hier de volledige namen (met dank aan Maarten voor de informatie en het aanvullen):

(Ik nam aan dat er net als bij studentenverenigingen wellicht een aparte commissie voor dit soort dingen was.)