Kleio

Kleio is een uitgave van de Stichting "Houdt het WLG Hoog" (HWLGH). Deze stichting probeert de band en contacten tussen het WLG en haar oud-leerlingen te verbeteren, langs welke weg dan ook. Voor informatie kunt u schrijven naar:

Stichting "HWLGH"
t.a.v. mevr. A. Potze
p/a Verzetstrijderslaan 220
9727 CK Groningen
wlginfo@wlg.nl

Redactie en layout: Stefan Wijnholds, Robert Kemkers en Nolda Straatman.

Bron: De Kleio van zomer 2004

(Als je oudleerling bent, stuur dan je adresgegevens naar het genoemde emailadres en je krijgt Kleio voortaan ook thuisgestuurd.)


Jaap van Ganswijk <ganswijk@xs4all.nl>
20090906: laatste keer gewijzigd
20090912: gecompileerd