Reünie

NB. Deze reunie is niet doorgegaan. De 100-jarige reunie op 2009-09-12 gaat wel door.

Bron: Kleio zomer 2004

Reünie

Het was in 1909 dat onze school voor het eerst haar deuren opende en wel in het alom bekende pand aan de Oosterstraat. Inmiddels zijn we 95 jaar verder en kunnen we verheugd vaststellen dat het WLG dit jaar haar 19e lustrum kan vieren. Voor de huidige leerlingen worden in het kader van deze feestelijke gebeurtenis verspreid over het jaar een aantal speciale toneelvoorstellingen georganiseerd. Van een van deze voorstellingen kunt u elders in deze Kleio een verslag lezen. Natuurlijk kan ook onze stichting niet achterblijven om iets voor u te organiseren. Om een traditie in stand te houden zal er wederom een reünie georganiseerd worden. Naar aanleiding van de vorige reünie, in 1999, hebben we tal van positieve reacties ontvangen. De afgelopen maanden bereikten ons al vele vragen of en wanneer er weer een reünie zou komen in dit lustrumjaar.
Deze dag, die gekenmerkt zal worden door gezelligheid, herinneringen en ontmoetingen zal gehouden worden op zaterdag 20 november aanstaande in de school, Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!
Een mooie gelegenheid om oude vrienden en vriendinnen weer eens te zien, bij te praten en de verbouwingen die de afgelopen jaren aan de school hebben plaatsgevonden met eigen ogen te aanschouwen. Uiteraard zullen een aantal (oud-) docenten u graag weer in hun lokaal verwelkomen voor een lesje of om gezamenlijk herinneringen op te halen. Ook hebben we een interessante spreker uitgenodigd die aan het WLG verbonden is geweest.

Dit gezellige samenzijn zal 's middags plaatsvinden in de school. In het volgende artikel kunt u lezen over de exacte tijdstippen. Wel willen we alvast melden dat er om veiligheidsredenen een maximum is gesteld aan het aantal personen (600) dat zich in het schoolgebouw mag bevinden en waaraan wij ons strikt dienen te houden. Het is dus van groot belang dat u zich tijdig en van te voren aanmeldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor actuele informatie en het aantal aanmeldingen kunt u af en toe kijken op www.wlg.nl. Hier zult u later ook het exacte programma kunnen vinden.

U kunt zich als volgt aanmelden voor dit festijn. In verband met organisatie van catering en andere zaken is het van groot belang dat wij ruim van tevoren uw aanmelding en betaling binnen hebben. Uit oogpunt van kostenbesparing en efficiëntie geldt uw overboeking als definitieve aanmelding, u hoeft geen afzonderlijk schrijven ons te doen toekomen. U ontvangt hiervan geen afzonderlijke bevestiging, indien het bedrag van uw rekening is afgeschreven geldt dat als teken dat u automatisch geregistreerd staat. Nu de vakantie voor de deur staat, bestaat het risico dat het u uiteindelijk ontschiet. Wacht daarom niet tot het laatste moment, indien u deze gezellige middag niet wilt missen.

Maak vóór 15 september 2004 een bedrag ad € 17,50 over op gironummer 31.03.424, t.n.v. Stichting "Houdt het WLG Hoog" te Groningen, o.v.v. "reünie" en uw naam, postcode en huisnummer.

We hopen u ook dit jaar weer in groten getale te mogen verwelkomen. Voor dit moment rest ons alleen nog te zeggen: "Hoort zegt het voort!"

Vooruitblik op het programma

Wat is er zoal te doen op de aanstaande reünie later dit jaar? De Stichting werkt nog druk aan het programma, maar een globaal overzicht kan al wel gegeven worden. Wij staan overigens altijd open voor ideeën, suggesties en aangeboden hulp. Contact via de vertrouwde kanalen (zie binnenzijde kaft van deze Kleio).
Wij denken dat het voor oud-leerlingen ook deze keer interessant zal zijn de oude school te bezoeken. Konden de vorige keer (toevalligerwijs ó&ocaute;k op zaterdag 20 november!) de nieuwe natuur- en scheikunde lokalen bezichtigd worden, nu heeft de school een volledige metamorfose ondergaan. Naast de aula, zijn ook de hal en de gangen veranderd en geverfd. Ook is er een nieuwe moderne mediatheek gekomen, die van alle gemakken voorzien is. Deze reünie biedt u een unieke kans om onze compleet vernieuwde school te bekijken. Hierbij zullen huidige leerlingen iets vertellen over de afzonderlijke lokalen. Een ieder staat het vrij tijdens het programma, waarin een groot gedeelte ter vrije besteding is opgenomen om elkaar te (her)ontdekken en oude herinneringen op te halen, rond te dwalen -en dromen- door de vernieuwde, vertrouwde gangen, waar die typische geest van de dappere Willem Lodewijk, Graaf van Nassau ook na alle ingrepen nog zeer ronddoolt.
Evenals tijdens de vorige reünie zal een aantal voormalige én huidige docenten deze keer weer lessen verzorgen, die u kunt meebeleven. Hun namen zijn nog even geheim, maar dat het om zeer welsprekende en karakteristieke figuren gaat staat wel vast.
Natuurlijk mag een interessante spreker ook deze keer niet ontbreken. Wij hebben Walter Drescher, oud-leerling en welbespraakt vakbondsman, bereid gevonden voor u een korte lezing te geven. De heer Drescher is momenteel werkzaam bij het CNV, op de afdeling onderwijs en zal u dus ongetwijfeld een interessant verhaal voorschotelen over zijn werk, of zijn belevenissen op onze school. Daarnaast zal er een toelichting gegeven worden op de verbouwing, welke mede is ingegeven door veranderingen in onderwijsland waar ook het WLG mee te maken heeft. Natuurlijk ontbreekt een korte 'uitsmijter' niet.
Maar zoals gesteld is het merendeel van de tijd ingeruimd voor persoonlijke contacten, onder genot van hapjes en drankjes. Er is ruimte in klaslokalen ingeruimd voor het bijeenkomen van specifieke jaargangen.
Wij hopen u zo een gevarieerd programma te bieden en u op 20 november te mogen verwelkomen. Het programma zal om 14.00 uur aanvangen, maar komt u gerust wat eerder, om bij binnenkomst niet in een (al) te lange rij te geraken. Al vanaf 13.15 uur gaan de deuren van de school open en bent u van harte welkom. Het algemene programma (sprekers en lessen) zal om ongeveer 16.30 uur worden afgesloten. Zowel tijdens dit programma, als na die tijd bestaat er ruimschoots mogelijkheid om de school te bezichtigen en elkaar te ontmoeten. Dit gedeelte kan indien gewenst later natuurlijk altijd voortgezet worden elders in de Stad.
Wij raden u nogmaals aan om u vroegtijdig op te geven, zodat u niet de kans loopt niet meer aan de reünie deel te kunnen nemen.

De Stichting wenst u van af deze plaats alvast een fijne reünie en hoopt u allen op 20 november te mogen begroeten!


Jaap van Ganswijk <ganswijk@xs4all.nl>
20090912: laatste keer gewijzigd
20090912: gecompileerd